Kineziologie

 

CO JE KINEZIOLOGIE?

 

Metodu kineziologie vytvořil v šedesátých letech 20. Století americký lékař Goodhearth. Zjistil, že negativní myšlenka sval oslabí a objevil možnost testovat tělo pomocí svalů. Postupem času byla vytvořena řada modifikací kineziologie, které jsou dnes známy pod názvy speciální kineziologie, aplikovaná kineziologie, One Brain, manuální kineziologie atd.

Kineziologie je technika, která vychází z předpokladu, že různé problémy lidí vznikají z různých stresových nebo traumatických situací. Tyto negativní zážitky způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně v těle, vytvoří se blok, který si můžeme představit jako přerušení nějaké důležité nervové dráhy – která vede např. k centru v mozku, které odpovídá za schopnost číst, psát, počítat nebo se může odpojit orgán, který je potom chronicky nemocný.

Tento blok může člověk nosit celý život, aniž by ho zpozoroval, ale vlivem spouštěcího podnětu se blok může kdykoliv probudit k životu. Tím zahájí v těle stresovou reakci, která se vyznačuje tím, že rozpojí obě hemisféry, tím se potlačí činnost „rozumové“ hemisféry – přestane fungovat paměť, myšlení, řeč, tvořivost… a začne dominovat „emocionální“ hemisféra – to znamená, že fungují jen emocionální reakce – pláč, strach, úzkost, deprese…

Metoda kineziologie – jednotného mozku využívá skutečnosti, že v lidském těle jsou informace o všech neurologických blokádách uloženy na buněčné úrovni a díky tomu dokáže odstraňovat příčiny rozmanitých problémů. Kineziologie má navíc možnost použití korekcí – techniky, pomocí kterých může odstranit přímo příčiny potíží, tzn. odstranění negativního emocionálního napětí, negativních emocí, které jsou tím faktorem, který člověka přetěžuje a vytváří mu omezení.

Kineziologie se zaměřuje na zajištění ideálního fungování spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry. Pravá hemisféra je nositelkou uměleckých schopností, nezná pojem strach a je nositelkou ženské složky našeho já. Levá  hemisféra je nositelkou mužské složky našeho já, logicky uvažuje, vnímá strach. Existuje v ní oblast zodpovědná za přežití, tzv. společná integrační plocha, která ve stresových situacích, které se mohou odehrát v prenatálním vývoji, porodu, dětství, dospělosti, může odpojit až 75 a více procent mozku. Způsobená blokáda umožňuje mozku pouze reagovat, nikoli logicky uvažovat. Mozek začne používat staré destruktivní reakce, které nás nutí reagovat jako kdysi, nehledáme řešení, ale máme snahu podvědomě uplatňovat staré zkušenosti z podobné stresové situace a nejsme schopni provést svobodnou volbu.

Informace o všech vzniklých neurologických blocích kineziolog získává testováním svalů, které fungují jako praktické signalizátory centrální nervové soustavy. Mozek funguje jako počítač, který odpoví na kladné otázky změnou svalového napětí a poskytne odpovědi typu ano či ne. Při tomto testu kineziolog velice jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby získal pomocí již zmíněné biologické zpětné vazby odpověď na svou otázku. Kladná emoce sval posílí, záporná sval oslabí. Pomocí metody kineziologie lze určit příčinu stresu, následně nalézt vhodnou korekci, která příslušnou blokádu odstraní. Využitím kineziologických korekcí lze odstranit negativní napětí, negativní emoce, které jsou tím faktorem, který člověka přetěžuje a vytváří mu spoustu omezení nebo handicapů.

Hlavní přednost kineziologie spočívá zejména v tom, že všechny kroky, které se v průběhu odblokování používají, vycházejí výhradně z psychiky klienta.

 

Kineziolog se neřídí vlastními dojmy nebo pocity, protože nemůže znát dostatečně podrobně klienta a jeho situaci. Každé sezení odstraní z psychiky klienta část traumatického nebo stresujícího zážitku, strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a umožní navodit normální účinný neurologický tok.