Homocystein

 

 

CO JE HOMOCYSTEIN?

Ve stravě bychom měli pravidelně dostávat vše, co naše buňky potřebují, aby se naše tělo udrželo zdravé. V organismu neexistuje jiná škodlivina než homocystein, která by dokázala spustit tak jako on celou kaskádu druhotných poruch, u nichž začíná vývoj jednotlivých nemocí.

Medicína vše v těle svádí jen na cholesterol.

Příčiny vzniku nadbytku homocysteinu jsou převážně v nesprávné skladbě stravy – deficitu vitamínů: kyseliny listové, B6 a B12. Laboratoře dokladují, že v našich podmínkách mají buňky zdánlivě zdravých osob vleklý nedostatek těchto vitamínů z přirozených zdrojů ve stravě. Teprve až se dodají tyto vitamíny, lidé zjistí, které potíže nemusí mít (vysoký tlak, …). Značnou část zdravých potravin s obsahem vitamínů vytlačily atraktivní cukrovinky, chipsy, uzeniny, výrobky rychlého občerstvení, sladké konzervované nápoje, trvanlivé potraviny, svou roli hraje reklama.

Na vzniku vysoké hladiny homocysteinu se účastní vysoký podíl tuků ve stravě. Proč? Pyridoxin a kyselina listová (velice citlivá na zahřátí) se rozpouští ve vodě, což prospívá transportu těchto vitamínů do těla. Ale tuk přítomný v trávicím traktu obalí částečky obou vitamínů, brání přístupu vody k nim a snižuje množství vitamínů, které se v těchto nevhodných podmínkách mohou rozpustit. Navíc přírodní folát (tj. soubor látek přírodního charakteru s účinností podobnou kyselině listové) se musí nejprve rozpustit, aby mohl být enzymaticky rozštěpen na kyselinu listovou. Teprve ta se může dostat střevní stěnou do krevního oběhu a dostat se k buňkám. Přitom např. v mražené zelenině po uvaření zůstanou sotva 2 % z původního obsahu folátů. To ale buňkám nestačí!

V 50. letech nastal velký nárůst spotřeby tuků, tučných jídel. Platí, že čím více tuků je přítomno v žaludku, tím méně těchto vitamínů se rozpustí. Proto vitamíny odchází z těla bez užitku s nestráveným střevním obsahem.

Kromě vitamínů a minerálů je strava jedinou cestou, kudy naše buňky a tkáně dostávají náhradní enzymy. Funkce schopné jsou ty, které přicházejí v syrové stravě. Tepelně upravená jídla obsahují pouze umrtvené enzymy. S vyšším věkem klesá schopnost buněk syntetizovat enzymy nové. Za přirozeně odumírající enzymy nebo toxicky poškozené enzymy není v těle náhrada.

Tyto vitamíny se podávají lidem po mozkové příhodě, přičemž se zkracuje rekonvalescence, po by-pasech se snížila nutnost reoperací, snížila se úmrtnost operací.

Po přerušení pravidelné dodávky kyseliny listové, B6 a B12 se změní hladina homocysteinu, dojde k poklesu výkonu enzymů v metabolizaci homocysteinu. Je potřeba všechny osoby motivovat k tomu, aby nepřestávali v požívání těchto vitamínů.

Před několika lety se v severní části Finska zjistilo zvýšení konzumace mléčných výrobků a mléka, což vedlo k prudkému nárůstu procenta vzniku nádorů. Tamější specialisté odhadli příčinu nárůstu nádorů ve zvýšené konzumaci mléčných výrobků, zavedli opatření k jejich omezení, zařadili do stravy čerstvou zeleninu a ovoce. Opatření shodná s těmi, které navrhujeme ke snížení vysoké hladiny homocysteinu. Potom došlo ke snížení nádorů o 30%.

Důležité informace:

 • maso, masné výrobky spolu s mlékem a mléčnými výrobky jsou 2x- 3x vydatnějším zdrojem nadbytku homocysteinu než proteiny rostlinné
 • nutné pro nás: alespoň částečně kompenzovat neustálý vznik zvýšeného množství homocysteinu zvýšením dodávky těch vitamínů, které slouží jako kofaktory enzymů umožňujících metabolizaci homocysteinu na netoxické látky. Tedy je nutno ubrat zdraví škodlivých potravin na talíři a přidat zdravotně užitečnější.

 Homocystein jako příčina :

 • zánětlivých onemocnění střev, ulcerozní kolitida, Crohnova nemoc
 • kloubních zánětů (pokud se dodají tyto vitamíny při vzniku potíží, dojde k vymizení otoku a bolestivosti do 3 – 4 dnů)
 • syndrom karpálního tunelu – po 2 – 3 měsíčním užívání dochází ke zlepšení
 • alergie, astma
 • časté chřipkové stavy – tzn. nefunguje buněčná metabolizace homocysteinu , klesá imunita, v buňkách přestávají fungovat mechanismy chránící proti vzniku nádorů, …
 • neplodnost – pokud má zvýšenou hladinu homocystein otec i matka, vzniká neplodnost, mutace genů, nebo riziko vrozené dispozice nádorů
 • deprese, epilepsie, chronický únavový syndrom,
 • migreny
 • poruchy spánku
 • Alzheimerova.choroba, roztroušená skleroza, Parkinsonova choroba ad.

Zajistíme-li doživotní dodávku skupiny vitamínů zapojených do metabolizace homocysteinu, zastaví se druhotné anomální biochemické procesy, které způsobují poruchy ve funkcích orgánů a narušení struktur tkání.

Na dodávku vitamínů pohlížejte jako na přirozeně nezbytné látky, ze kterých si buňka vezme jen tolik, kolik potřebuje k zajištění normálních podmínek pro chod procesů látkové přeměny. Po nastolení fyziologicky stálého vnitřního prostředí v buňce dochází k nastartování přirozených procesů obnovy orgánů a tkání poškozených homocysteinem a dalšími vlivy. Tělo se pak léčí samo bez násilných vnějších zásahů. Léky utlumují funkci enzymů, čímž zmizí příznak nemoci.

Nestačí jen sníst zdroje těchto vitamínů, musí být dovedeny až k buňkám a musí jich tam dorazit dostatečné množství. Tomu ale brání tuk v žaludku, chorobné stavy, chronický zánět žaludeční sliznice. Skladba stravy u zdravého člověka neodpovídá téměř nikdy potřebě buněk, skoro vždy chybí kyselina listová.

Vysoká hladina homocystein vznikne, když buňky nemají tyto tři vitamíny – B6, B12 a kyselinu listovou, vázne další přeměna homocysteinu, nezpracovaný homocystein přechází do krve, a jeho schopnost aktivity se mění v toxicitu , poškozuje cévní výstelku.

Nejúčinnějším způsobem, jak udržovat homocystein v potřebném množství je pravidelné užívání VITATONICu.

Nejúčinnějším způsobem, jak z těla odstranit nahromaděný homopcystein je dvojče Vitatonicu - t.j. FYTOTONIC.  

Zvýšená hladina homocysteinu je i na pozadí psychiatrických a neurologických diagnoz.

 

Z knihy MUDr. Karla Erbena : „Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo – klíčem ke zdraví je homocystein“, Formát 2004